Học viện bưu chính viễn thông TPHCM

Học viện bưu chính viễn thông TPHCM

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông TPHCM
Hình ảnh được chụp từ Điện thoại Sony Xperia và SONY A57 +Lens KIT

DSC01908

DSC04695

DSC04725

DSC04732

DSC04733

DSC_0022

DSC_0023

DSC_0024

 

DSC_0025

DSC_0027

DSC_0028

DSC_0067

dvc2

Hội trường A học viện công nghệ bưu chính viễn thông

DSC_0010

DSC_0071

DSC_0078

IMAG0486

IMAG0487

IMAG0488

DSC_5959

DSC_5960

DSC_5962

PTITHCM

DSC_9635

DSC_9636

DSC_9637

DSC_9638

DSC_9639

DSC_9640

DSC_9641

DSC_9642

DSC_9643

DSC_9645

DSC_9646

DSC_9647

DSC_9647

DSC_9648

DSC_9649

DSC_9650

DSC_9652

DSC_3590

DSC_3595

DSC_3598

DSC_3604

DSC_3605

DSC_3617

PTITHCM (1)

PTITHCM (2)

PTITHCM (3)

PTITHCM (4)

PTITHCM (5)

PTITHCM (8)

PTITHCM (9)

PTITHCM (10)

PTITHCM (11)

PTITHCM (12)

PTITHCM (13)

PTITHCM (14)

PTITHCM (15)

PTITHCM (16)

PTITHCM (17)

PTITHCM (18)

PTITHCM (19)

PTITHCM (20)

PTITHCM (21)

PTITHCM (22)

PTITHCM (23)

PTITHCM (24)

PTITHCM (25)

PTITHCM (26)

PTITHCM (27)

PTITHCM (28)

PTITHCM (29)

PTITHCM (30)

PTITHCM (31)

PTITHCM (32)

PTITHCM (33)

PTITHCM (34)

PTITHCM (35)

PTITHCM (36)

PTITHCM (37)

PTITHCM (38)

PTITHCM (39)

PTITHCM (40)

PTITHCM (41)

PTITHCM (42)

PTITHCM (43)

PTITHCM (44)

PTITHCM (45)

PTITHCM (46)

PTITHCM (47)

PTITHCM (48)

PTITHCM (49)

PTITHCM (50)

PTITHCM (51)

PTITHCM (52)

PTITHCM (53)

PTITHCM (54)

PTITHCM (55)

PTITHCM (56)

PTITHCM (57)

PTITHCM (58)

PTITHCM (59)

PTITHCM (60)

PTITHCM (61)

 

Học viện bưu chính viễn thông TPHCM
4.94 (98.89%) 18 votes